პოლიტიკა » ხარისხი

პოლიტიკა      ხარისხის     სფეროში

     შპს ”გზა” ისწრაფვის იყოს ლიდერი კონკრეტულ ბაზარზე, სრულად დააკმაყოფილოს მომხმარებლის      მოთხოვნილებები      და ამით      გაამართლოს მასზე დამყარებული     ნდობა.

  ჩვენი    პოლიტიკა ხარისხის სფეროში     მიმართულია    დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად    სამშენებლო სამუშაოების, რესურსების და პროცესების მუდმივი   გაუმჯობესებისა და სრულყოფისაკენ, რათა ავამაღლოთ    მომხმარებლის კმაყოფილების    დონე.

 

  შპს ”გზა”

დირექტორი    

 
 
Designed & Developed By Alphatelecom