პროექტები » ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "რკინიგზის გადასასვლელი-ბობოყვათი -დაგვა-ქვედა აჭყვა" კმ 7+000-კმ9+560 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "რკინიგზის გადასასვლელი-ბობოყვათი -დაგვა-ქვედა აჭყვა" კმ 7+000-კმ9+560 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2015
დასრულების თარიღი:
2015
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ბათუმი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom