პროექტები » რუსთაველის ქუჩა #351ა მდებარე დ. ცენტერაძის ეზოს კეთილმოწყობა
რუსთაველის ქუჩა #351ა მდებარე დ. ცენტერაძის ეზოს კეთილმოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2013
დასრულების თარიღი:
2013
კლიენტი:
დ. ცენტერაძე
სამუშაო ადგილი:
ქობულეთი
პროექტის ტიპი:
ეზოს კეთილმოწყობა
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom