პროექტები » ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ჭარნალის ხიდი-ჩარნალი კმ 0+000 კმ 2+200 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა და ჭარნალი-ჭალები (ტურისტული მიმართულება) კმ 2+200 კმ 4+800 ქვიშა ხრეშოვანი საფარის მოწყობა გზის გაფართოება და ახალი ხიდის მშენებლობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ჭარნალის ხიდი-ჩარნალი კმ 0+000 კმ 2+200 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა და ჭარნალი-ჭალები (ტურისტული მიმართულება) კმ 2+200 კმ 4+800 ქვიშა ხრეშოვანი საფარის მოწყობა გზის გაფართოება და ახალი ხიდის მშენებლობა
კონტრაქტის თარიღი:
2012
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ხელვაჩაური
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom