პროექტები » ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოები.
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოები.
კონტრაქტის თარიღი:
2011
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
ქ. ბათუმის მერია
სამუშაო ადგილი:
ბათუმი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:

 
 
Designed & Developed By Alphatelecom