პროექტები » ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოები.
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოები.
კონტრაქტის თარიღი:
2009
დასრულების თარიღი:
2009
კლიენტი:
ქ. ბათუმის მერიის საქალაქო მეურნეობის ადგილობრივი სამსახური.
სამუშაო ადგილი:
ბათუმი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:

ქ. ბათუმის მერიის საქალაქო მეურნეობის ადგილობრივი სამსახური. ქ. ბათუმი ლუკა

ასათიანის   ქუჩა N 25 01.03.2009   წ ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე ასფალტირებული ქუჩების ორმული

შეკეთების სამუშაოები.

 

 
 
Designed & Developed By Alphatelecom