პროექტები » პლაჟის გასამაგრებელი სამუშაოების წარმოების მიზნით მოსაპოვებელი ქვიშა-ღერღის საერთო რაოდენობა შეადგენს 100 ათას კუბურ მეტრს.
პლაჟის გასამაგრებელი სამუშაოების წარმოების მიზნით მოსაპოვებელი ქვიშა-ღერღის საერთო რაოდენობა შეადგენს 100 ათას კუბურ მეტრს.
კონტრაქტის თარიღი:
2011
დასრულების თარიღი:
2011
კლიენტი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
სამუშაო ადგილი:
აჭარა
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom