პროექტები » ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხუცუბანი-სამება-სოფ.ქობულეთი კმ 0+000 კმ 3+600 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხუცუბანი-სამება-სოფ.ქობულეთი კმ 0+000 კმ 3+600 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2012
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ქობელეთი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom