პროექტები » ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,ალამბარი-კონდითი" კმ 0+000 კმ 2+900 მონაკვეთზე ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,ალამბარი-კონდითი" კმ 0+000 კმ 2+900 მონაკვეთზე ასფალტო/ბეტონის საფარის მოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2012
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ქობელეთი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom