პროექტები » ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები" მონაკვეთზე კმ 0+000 კმ 0+300 ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ,,ახალშენის მეურნეობა-ესელიძეები" მონაკვეთზე კმ 0+000 კმ 0+300 ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2012
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ხელვაჩაური
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom