პროექტები » ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა კვარიათი-ფევაძეების მიმართულება(სასმელი წყლის ავზები) კმ.0+000-კმ.1=700 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა კვარიათი-ფევაძეების მიმართულება(სასმელი წყლის ავზები) კმ.0+000-კმ.1=700 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
კონტრაქტის თარიღი:
2012
დასრულების თარიღი:
2012
კლიენტი:
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
სამუშაო ადგილი:
ხელვაჩაური
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom