პროექტები » სამუშაო კომპლექსისა და სერვისის უზრუნველყოფა
სამუშაო კომპლექსისა და სერვისის უზრუნველყოფა
კონტრაქტის თარიღი:
2009
დასრულების თარიღი:
2011
კლიენტი:
ქ. ბათუმის მერია
სამუშაო ადგილი:
ბათუმი
პროექტის ტიპი:
მოკლე აღწერა:
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom