ადამიანური რესურსები » პერსონალი
თანამდებობა რაოდენობა
პროექტის მენეჯერი 5
საიტის მენეჯერი 8
აითი მენეჯერი 1
საიტის ინჟინერი (სამოქალაქო სამუშაოები) 3
საიტის ინჟინერი (ელექტრო სამუშაოები) 3
საიტის ინჟინერი (მექ. სამუშაოები) 3
არქიტექტორი 1
ტექნიკოსი 28
ოპერატორი 125
მუშა (სამოქალაქო სამუშაოები) 190
მუშა (ელექტრო სამუშაოები) 40
მუშა (მექ. სამუშაოები) 83
ბუღალტერი 8
მთარგმნელი 4
დაცვა 21
სულ 523
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom