პოლიტიკა » ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
შპს. “გზა”
იცავს ყველა არსებულ წესსა და კანონს კომპანიის ყველაზე ძვირფასი რესურსის თანამშრომლების შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ყოველ ღონეს ხმარობს უბედურ შემთხვევათა მინიმუმამდე დასაყვანად და შესაბამისად შრომითი ეფექტურობის, ხარისხისა და ნაყოფიერების ასამაღლებლად.
მომსახურე პერსონალს უზრუნველყოფს სათანადო ინფორმაციით აღნიშნულ სფეროში თანამდებობრივ პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით, სათანადო ტრეინინგების მოწყობის გზით.
ხელმძღვანელობს სლოგანით "  არცერთი უბედური შემთხვევა" და ყოველ ღონეს ხმარობს პერსონალის შესაძლო რისკის თავიდან ასაცილებლად, რისთვისაც უზრუნველყოფს ჯანმრთელ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უკლებლივ ყველა თანამშრომლისათვის. 
შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად ყოველწლიურად დაისახავს ახალ მიზნებს და შეიმუშავებს ახალ გეგმებს.
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom