ჩვენს შესახებ » საქმიანობის სფერო
 • დამბები და ჰიდროელექტრო სადგურები
 • ირიგაციისა და ამოშრობის პროექტები
 • გზები, ხიდები და გვირაბები
 • მიწის სამუშაოები
 • სასმელი წყლისა და ჩამდინარე წყლების ქსელი
 • სამთო და საკარიერო სამუშაოები
 • ბურღვა და ცემენტის დამუშავება
 • შენობები და ინდუსტრიული საწარმოები
 • საცხოვრებელი ბინები და გასართობი კომპლექსები
 • სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა
 • აეროპორტები
 • პორტები, გაზსადენები და ნავთობსადენები
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom